Handelsvillkor

Hemsidan lamourbox.se drivs av firman:

L'AMOURBOX, Org.nr: 502086-8054

Nybrogatan 17
114 41 Stockholm
Sverige

Villkoren nedan gäller för hemsidan lamourbox.se, den prenumeration som erbjuds på hemsidan samt de produkter som levereras med prenumerationen.

Vid användning av hemsidan eller ansökan om en L’AMOURBOX-prenumeration via hemsidan accepterar du villkoren och att vara bunden av dem.

Det rekommenderas att du läser igenom dessa villkor. L’AMOURBOX rekommenderar att du skriver ut en kopia av dessa handelsvillkor. Har du ytterligare frågor till våra villkor är du alltid välkommen att kontakta oss på e-mail hi@lamourbox.com

REGLER FÖR PRENUMERATION:

För att teckna en prenumeration hos L’AMOURBOX måste du ha fyllt 18 år. Vi uppmärksammar också på att L’AMOURBOX kan levereras till Sverige, Norge, Holland Danmark (gäller ej adresser på Grönland och Färöarna).

Prenumerationen mellan användare och L’AMOURBOX träder först i kraft när du mottar bekräftelsemail från L’AMOURBOX på den e-mailadress som angavs vid medlemskapets början. Om du inte mottar ett bekräftelsemail beror det på att du angett en felaktig e-mailadress. Hör du inte från oss ombeds du kontakta oss så snabbt som möjligt för att säkra att din ansökan om prenumeration är mottagen och godkänd av L’AMOURBOX.

Prenumerationsavtalet medföljer att du varje månad mottager produkter från L’AMOURBOX till den adress du angett vid prenumerationens start. Vissa specialprenumerationer (t. ex. presentkort) kan vara begränsade till en leverans. På det sättet gäller endast avtalet för den enda leveransen och upphör därefter. L’AMOURBOX består vanligtvis av 4-5 produkter som levereras i en specifik förpackning - nämligen en L’AMOURBOX.

Vi förbehåller oss rätten att avstå att handla med dig utan anledning.

PRISER HOS L’AMOURBOX

Med undantag av uppenbara skrivfel gäller de priser och fraktkostnader som finns på hemsidan. Priserna är inklusive moms.

Prenumerationspriset består normalt sett av en periodsbunden prenumerationsavgift (varje månad). De priser som gäller för din L’AMOURBOX-prenumeration kommer att framgå när du ansöker om prenumeration.

Priser och leveranskostnader kan ändras av L’AMOURBOX. Du är bunden av de priser som gäller vid tiden då du tecknat din L’AMOURBOX-prenumeration om vi inte informerar om prisändringar. Accepterar du inte de evt. ändrade villkoren har du 20 dagar på dig från att meddelandet är skickat att informera L’AMOURBOX om det. Därefter kommer din prenumeration att upphöra omgående.

BETALNING:

När du skapar din L’AMOURBOX-prenumeration accepterar du att betala prenumerationsavgiften tills prenumerationen sägs upp.

Den första prenumerationsavgiften betalas direkt när du startar din prenumeration. Efterföljande avgifter betalas normalt i den månad som L’AMOURBOX skickas ut. Om din ansökan om prenumeration inte accepteras kommer inte några avgifter dras från ditt konto. OBS: om du anmäler dig innan månadens utskick kommer du först att betala för föregående månads L’AMOURBOX (så länge den inte är utsåld) och sedan den aktuella månadens L’AMOURBOX. Det kommer att gå ungefär en vecka mellan betalningarna.

Betalning kan genomföras med internationella betalningskort (VISA, MasterCard, JBC). Betalning er i SEK (Svenske Krona).

När du påbörjar prenumerationen så accepterar du att vi drar periodsbundna prenumerationsavgifter från ditt kredit- eller betalningskort utan ytterligare godkännelse tills du ändrar din betalningsmetod. Detta kan du göra via ditt konto på hemsidan eller genom att skicka ett e-mail till hi@lamourbox.com (med tillägg för den tid vi rimligtvis behöver för att ändra din betalningsmetod.

Alla betalningar föregår genom en säker SSL-förbindelse och all data är krypterad. L’AMOURBOX kan aldrig se dina kortuppgifter. OBS: L’AMOURBOX skickar inte girokort för efterkrav.

Betalning kan också ske med ett presentkort från L’AMOURBOX. Presentkort gäller i 3 år från inköpsdatum.  

Vi förbehåller oss rätten att hämta kreditupplysningar på dig.

SEKRETESS:

När du påbörjar en prenumeration hos L’AMOURBOX behöver vi ditt namn, adress, telefonnummer och e-mailadress. Vi registrerar dina personuppgifter för att kunna leverera varan till dig. Inga personliga uppgifter som registreras på lamourbox.se kommer bli sålda eller gjorda tillgängliga till en tredje part. All information är konfidentiell och endast tillgänglig för betrodda medarbetare hos lamourbox.se.

Personuppgifterna registreras hos L'AMOURBOX och sparas i fem år. Därefter raderas uppgifterna. Dataansvarig är L’AMOURBOX.

I linje med persondatalagen har du som registrerad hos L’AMOURBOX alltid rätt att invända mot registreringen. Du har också rätt att få insikt i vilka uppgifter om dig vi har registrerade hos oss. Meddelande i förbindelse om detta skickas till hi@lamourbox.com.

I förbindelse med beställning hos lamourbox.se lämnar du också samtycke till att vi får kontakta dig i förbindelse med behandling av din ansökan om prenumeration. Vi skickar bara erbjudande och nyhetsbrev till din e-mailadress om du under anmälan gett samtycke till detta. Om du inte gett samtycke till detta kommer vi inte att kontakta dig efter att din prenumeration godkänts.

KOMMUNIKATION:

Kommunikationen mellan L’AMOURBOX och användare sker via hi@lamourbox.com och den e-mailadress du angett på ditt L’AMOURBOX-konto.

UPPSÄGELSE OCH AUTOMATISK FÖRNYELSE:

Både du och L’AMOURBOX kan när som helst och utan anledning säga upp din prenumeration.

Du avslutar din prenumeration genom att skicka ett e-mail till hi@lamourbox.com. Din prenumeration har avslutats när L’AMOURBOX skickar ett bekräftelsemail på det till den e-mailadress som du angett på ditt konto eller skrivit till kundservice från.

ÅNGERRÄTT:

Som användare har du 14 dagars ångerrätt som påbörjas den dag du mottar din L’AMOURBOX. Ångerrätten ska omfatta minst sju arbetsdagar.

Din ångerrätt gäller endast om alla produkter i den skickade L’AMOURBOXEN är i originaltillstånd. Detta gäller inte om en eller flera produkter har skadats eller förstörts i samband med en handling som varit nödvändig för att undersöka produkten eller på grund av omständigheter som inte beror på dig.

Din ångerrätt utnyttjas genom att du för egen räkning returnerar din L’AMOURBOX till oss. Vi uppmärksammar på att du har 14 dagar på dig från att du mottar din L’AMOURBOX att returnera den till oss. Vi ber dig vänligen att alltid kontakta hi@lamourbox.com och upplysa L’AMOURBOX om att du ångrat dig och om ditt kundnummer innan du returnerar din L’AMOURBOX till oss.

Din L’AMOURBOX kan returneras till:

L'AMOURBOX

Bagaregatan 4

56633 Habo

Sverige.

Väljer du att använda din ångerrätt så refunderar L’AMOURBOX det belopp du har betalat för din L’AMOURBOX så länge det stämmer överens med vår returpolicy.

Vi uppmärksammar på att det kan gå upp till 10 vardagar från att vi mottar ditt paket till att behandlingen är genomförd. Du kommer alltid att motta ett e-mail från oss när vi mottagit och behandlat din produkt.

REKLAMATION:

När du handlar hos L’AMOURBOX har du som användare reklamationsrätt i 24 månader. Om din reklamation är berättigad kan du antingen få varan reparerad, utbytt, pengarna tillbaka eller ett nedsatt pris beroende på den konkreta situationen. Reklamationsrätten kan vara begränsad av varans naturliga hållbarhet. Om du vill reklamera en vara ska det göras i “rimlig tid” efter att du upptäckt felet. Om du reklamerar inom två månader efter att felet upptäckts är reklamationen i god tid.

Är reklamationen berättigad refunderar vi dina (rimliga) fraktkostnader. Varan ska skickas tillbaka i ordentligt emballage. Kom ihåg att få ett kvitto för paketet så att vi kan tillbakabetala dina fraktkostnader. Se ALLTID till att kontakta oss innan du skickar iväg in reklamation och upplys oss om ditt kundnummer.

När du kontaktat oss skickar vi en gratis elektronisk returlabel till dig som du kan använda för att skicka tillbaka paketet till oss.

RETURPOLITIK:

När du returnerat din L’AMOURBOX till oss kommer vi att refundera beloppet till dig senast 14 dagar från det datum vi mottog din L’AMOURBOX i retur.

Du kommer alltid att få ett bekräftelsemail när vi mottagit din L’AMOURBOX. Det kan gå upp till 7 vardagar från att vi mottar ditt paket till att behandlingen är genomförd.

OBS: Har du betalat med MasterCard eller VISA Electron/Debit så ska du vara uppmärksam på att det kan gå upp till 28 dagar innan du kan se pengarna på ditt konto. Det beror på MasterCard och Visa Electron/Debit och är ingenting vi kan ändra på. Om du är osäker kan du kontakta din bank.

Vid ånger av köp betalar du själv kostnaderna för att returnera din L’AMOURBOX till oss.

Du står endast för varans tappade värde som beror på annat än den hantering som krävdes för att föreslå varans art, egenskaper och det sättet den fungerar på. Du kan med andra ord prova varan på samma sätt som du kan i en fysisk butik, men du får inte börja använda den. Om varan är testad utöver vad som beskrivits ovan så betraktar vi den som använd. Det betyder att du vid ånger av köpet endast kommer få en del eller inget alls tillbaka av inköpsbeloppet beroende på varans handelsmässiga värde.

Vi överför pengarna för ditt köp tillbaka via samma betalningsmedel som är anknutet till ditt konto på L’AMOURBOX om inte annat avtalats. Vi väntar med betalningen tills vi mottagit varan såvida du inte skickat dokumentation på att du har returnerat den.

FORCE MAJEURE:

I tillfälle av vissa händelser som är utom vår kontroll kan L’AMOURBOX inte hållas ansvariga för eventuell försening av våra förpliktelser i prenumerationen.

Force majeure omfattar handlingar, händelser eller olyckor utom vår kontroll och omfattar särskilt av (men inte begränsat till) följande exempel:

- Strejk, lockout eller andra fackliga aktioner.

- Civila oroligheter, uppror, invasion, terrordåd, hot om terrordåd, hot eller förberedelse för krig.

- Brand, explosion, naturkatastrofer eller varning för naturkatastrofer med evakuering, epidemier.

- Hinder för användning av järnväg, fartyg, flyg, biltransport eller annan form av offentlig eller privat transport; och

- Hinder för användning av offentliga eller privata telenät.

Våra tjänster i förhållande till prenumerationer anses vara suspenderade under den period då force majeure-händelsen pågår. L’AMOURBOX kommer anstränga sig för att Force Majeur-händelsen ska upphöra eller hitta en lösning då våra tjänster i förhållande till prenumerationen kan genomföras trots Force Majeur-händelsen.

TREDJEPARTS WEBBSIDOR:

L’AMOURBOXS hemsida kan innehålla länkar till hemsidor som drivs av våra partners, annonsörer, anknutna sällskap eller andra tredjeparter. Notera att vi inte är ansvariga för innehållet på sådana hemsidor eller deras varor och tjänster.

IMMATERIELL ÄGANDERÄTT:

L’AMOURBOX eller våra licensgivare äger alla immateriella rättigheter till hemsidan och allt material som finns på hemsidan. Dessa material och rättigheter är copyrightskyddade.

Du får skriva ut en kopia eller ladda ner ett utdrag från hemsidan så länge det är till personligt bruk. Du får inte använda någon del av vårt upphovsrättsskyddade material till kommersiella ändamål utan att hämta en licens från oss eller vår licensgivare.

När du påbörjar din prenumeration ger du oss oåterkallelig rätt att citera från kommentarer om L’AMOURBOX, L’AMOURBOXS produkter och/eller prenumerationer som du publicerat på hemsidan, blogg eller sociala medier samt använda dessa citat på vår hemsida, på våra sociala medier och vid annan marknadsföring.

TILLÄGG OCH ÄNDRINGAR:

Du är bunden av de villkor som gör sig gällande på den tidpunkten då du tecknat prenumeration hos L’AMOURBOX. Vi kan göra tillägg och ändringar i dessa villkor. Om vi ändrar i dina villkor eller gör tillägg i din prenumeration kommer du alltid att bli underrättad. Om du inte accepterar dessa ändringar eller tillägg har du 60 dagar på dig från det datum vi kontaktat dig att informera oss om det. (I tillfälle av detta kommer din prenumeration snarast att upphöra).

ÖVERLÅTELSE AV RÄTTIGHETER OCH PLIKTER:

Överlåtelse av dina rättigheter och förpliktelser i förhållande till abonnemanget kan inte föregå utan vårt skriftliga samtycke.

L’AMOURBOX kan när som helst i din prenumerationstid överlåta våra rättigheter eller förpliktelser i förhållande till prenumerationen.

LAGAR OCH TVISTER:

Ovanstående villkor och regler för ditt abonnemang ska tolkas och användas i överensstämmelse med svensk lag. Tvister i anledning av dessa villkor eller ditt abonnemang ska avgöras vid svensk domstol.

PRESENTKORT:

Vid köp av presentkort har du två veckors returrätt där du kan få pengarna tillbaka. Pengarna ges endast tillbaka om presentkortet inte är inlöst.

Det är inte möjligt för mottagaren av presentkortet att få presentkortets värde utbetalt.

När presentkortet inlöses kommer mottagaren få den första boxen vid nästa box-utskick (i början av varannan månad).

Är man som presentkortprenumerant inte nöjd med en box kan man inte få boxens pris tillbaka. Däremot kan man returnera boxen och få ett tillgodobevis motsvarande en ny L’AMOURBOX som man kan använda på en tidigare box eller en box efter att presentkortsprenumerationen har löpt ut. Detta förutsätter att produkterna inte är använda och fortfarande är i orginalförpackning.

LEVERANS:

Efter påbörjad prenumeration hos L’AMOURBOX kommer du att mottaga en L’AMOURBOX varannan månad. Beroende på när i kalendermånaden du tecknat din prenumeration kommer den första boxen levereras samma månad eller nästa månad. En beräknad leveranstid kommer att bli upplyst i det meddelande du mottar när L’AMOURBOX blir levererad eller är på väg att bli levererad till dig.

Om en L’AMOURBOX är utsåld förbehåller vi oss rätten att inte leverera den gällande boxen i den aktuella kalendermånaden. I tillfälle av detta kommer inte en prenumerationsavgift bli dragen från ditt konto i den gällande månaden. Vi kommer däremot att skicka den nästa boxen till dig.

Leveransen av L’AMOURBOX kostar 0 kr och är inkluderat i prenumeration. L’AMOURBOX skickas med Early Bird eller DHL.

KLAGOMÅL:

Om du vill klaga över ditt köp ska du kontakta hi@lamourbox.com. Om en lösning inte kan hittas ska du skicka ett klagomål till EU-kommissionens tvistlösningsportal här - http://ec.europa.eu/odr.

© Copyright
Allt innehåll (text, bildmaterial m.m.) och rättigheter på lamourbox.se samt alla sidor ägs av L'AMOURBOX och får inte kopieras eller på annat sätt plagieras utan tillåtelse. Se mer om vår copyright.

Hemsidan www.lamourbox.se drivs av firman:
L'AMOURBOX, Org.nr: 502086-8054, Nybrogatan 17, 114 41 Stockholm, Sverige

Var uppmärksam på att du inte kan hämta eller betala för varor på denna eller andra adresser. Det är endast en onlineshop!

Handelsvillkoren är senast uppdaterade 2021.22.11.